IZLOŽBA FASADNIH SISTEMA-KONKURS ZA ARHITEKTE

SFERA 2021

idejno rješenje

o KONKURSU

Predstavljanje IDJENOG RJEŠENJA fasadnog sistemima na projektovanim ili realizovanim projektima u periodu 2019-e i 2020-e godine

Otvorenje online izložbe i dodjela nagrada planirani su 10. marta, 2021. godine, na online platformi. 

Kategorije po kojima se definišu učešća i ocjenjivanje su:

1. Fasadni sistem – praškasti materijali za završnu obradu

2. Ventilirana fasada

3. Staklena fasada


Pročitaj više

Dinamika aktivnosti-rokovi

25.02.2021

Rok za slanje radova-rok za slanje radova je istekao

  • E-mail:
    izlozbafasada@sfera.ba

25.02. do 08.03.2021.

Ocjenjivanje radova

10.03.2021.

Proglašenje pobjednika i otvaranje izložbe svih radova

Stručna komisija

Izbor najboljih radova provesti će se procjenom stručne komisije. Radove će ocjenjivati stručna komisija u sastavu:

VEDINA BABAHMETOVIĆ DIPL. ING. ARH.

ENTASIS D.O.O. BIH

PROFESOR EMERITUS BRANISLAV MITROVIĆ DIPL. ING. ARH.

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, SRBIJA

RED. PROF. ART. LJUBOMIR MIŠČEVIĆ, DIPL. ING. ARH.

Arhitektonski fakulte Sveučilište u Zagrebu, HRVATSKA

Sponzori izložbe

Kompanije lideri u segmentu fasadnih sistema su sponzori održavanja virtuelnog predstavljanja najboljih projekata