Online prijava

Preliminarnu prijavu za učešće neophodno je dostaviti  putem obrasca ispod, unoseći kontakt podatke, a konačno formiranu dokumentaciju potrebno je dostaviti putem emaila, kako je i navedeno u konkursu, do 25.02.2021.

Prijavite se