Sponzori izložbevirtuelna izložba radova

Nakon svih zaprimljenih radova, ukupno 21 projekat je zadovoljio kriterije konkursa, te su isti bili predmet ocjenjivanja stručne komisije u sastavu:
VEDINA BABAHMETOVIĆ DIPL. ING. ARH., ENTASIS D.O.O. BIH
RED. PROF. ART. LJUBOMIR MIŠČEVIĆ, DIPL. ING. ARH. Arhitektonski fakulte Sveučilište u Zagrebu HRVATSKA
PROFESOR EMERITUS BRANISLAV MITROVIĆ DIPL. ING. ARH. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, SRBIJA

Kategorije u kojima su se projekti mogli prijaviti su:

Fasadni sistem – praškasti materijali za završnu obradu-Etics
Ventilirana fasada
Staklena fasada

U nastavku Vam donosimo pregled nagrađenih i svih ostalih radova, koji su ispunili uslove konkursa.
Ovom prilikom čestitamo dobitnicima, kao i svim onima koji su ispunili uslove za učešće.

Shodno pravilniku o nagrađivanju, i pravilima konkursa, za preuzimanje nagrade, prema rješenju broj UP-05-12-1-136/21 Federalnog ministarstva finansija, pobjedinici nagradnog konkursa će biti kontaktirani od strane organizatora.

Nagrađeni radovi

Kategorija Praškasti materijali-ETICS

Cinema tower

AUTORI:

Jelena (Vrhovac) Popović. Rođena 06.02.1989, godine u Prnjavoru. Arhitektonsko-građevinski fakultet upisala školske 2008/2009 godine u Banja Luci. Usmjerenje – arhitektonsko inženjerstvo. Završeni studiji 2015 godine. Stalno zaposlenje u Građevinskom preduzeću ” Gradip ” u Prnjavoru, od 2017.godine na mjestu projektanta i rukovodioca gradilišta. Ovlašteni arhitekta.

Vanja Šikman je rođena 1989. godine u Zagrebu. Osnovne Studije je završila na arhitektonsko-građevinskom Fakultetu u Banjaluci 2013. godine. Master studije je pohađala u Austriji na „Fachhochschule Kärnten” I završila 2016. godine. Od 2015. do 2017. radila je u arhitektonskom birou Baumschlager Eberle Lustenau, u Austriji, a od 2017. do 2019. godine u arhitektonskom birou Baumschlager Eberle Shanghai, u Kini. Od Septembra 2019. zaposlena je kao projektant u arhitektonskom birou Maurer&Partner, u Beču. U 2020. na zvaničnoj stranici TedxVienna objavljeno je par njenih članaka od kojih su I „Architecture inspired by nature” i „House of the future: with less get more”

Stambeno-poslovni objekat je kvadratnog oblika, zasječenim na pojedinim dijelovima radi uvođenja svjetlosti u objekat, ali i sama markica objekta je nesrazmjerna i objekat ne dobija lijepu volumetriju kao kompaktan, ali i princip provlačenja zelenila kroz same segmente objekta ostvaren je jednim dijelom kroz ovo zasjecanje.

U oblikovnom smislu objekat je projektovan u skladu sa namjenom, savremenim oblikovanjem. Princip zasjeka na fasadnim zidovima sastavni dio je koncepta samog, da ovaj objekat odiše ujedno sa jednostavnošću i monumentalosti, a sa kosinama, dubinama, poigravano je i sa sjenkama, i sama fasada odiše onda drugom volumetrijom.

Bijeli fasadni zidovi sa kombinacijom led sive nijanse predstavljaju svježinu objekta i daju eleganciju. Na osnovnoj bazi konstruktivnih zidova od prefabrikovanih elemenata primjenjuju se sistemi ETICS sastava za završnu obradu.

U idejnom rješenju je predviđena kontaktna fasada, kao jedan od dodatnih protivpožarnih sigurnosti na predviđenu strukturu sa izraženim velikim vertikalnih gabaritima, sto povećava protivpožarne mjere. Kamena vuna za kontaktne fasade je optimalno rješenje za toplotnu zaštitu ovojnice zgrade, a ujedno i akustičnu izolaciju, dimenzijske stabilnosti i zaštitu od požara.
Izbor kontaktnih fasada ide sa konceptom provlačenja zelenila kroz objekat i samom pričom o održivoj arhitekturi, energetskoj efikasnost

Galerija


Kategorija Staklene Fasade

Kulturno
istraživački
Centar

AUTORI: POP ARH je mladi arhitektonski biro osnovan u julu 2020 godine. Osnivač je Nikola Popović, master inženjer arhitekture, doktorant i asistent na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Najponosniji su projektom natkrivanja saborišta u Tršiću, sa kojim su osvojili prvu nagradu na konkursku grada Loznice.

Biro je tek na početku svog stvaralaštva ali brzo se širi, kako sa projektima tako i sa saradinicima. Na projektu fasade sa kojom su se prijavili na ovaj konkurs su radili arhitekte Katarina Jeremić, Uroš Marković i Nikola Popović.

O projektu: Prezentovani fasadni sistem pripada projektu kulturno istrazivačkog centra. Kao primarni, vizuelno prvi sagledani sloj objekta, komunicira sa unutrašnjom organizacijom prostora i prolaznicima dočarava dinamiku iste. Fasada, duž čitavog objekta, svojom materijalizacijom, korespondira razvoju umetnosti u poljskoj kulturi i samoj istrazivačkoj delatnosti koja se odvija u centru. Od opeke, kao početnog gradivnog materijala i karakterističnog u ovim predelima, preko staklenih fasada do interaktivnih, ekranskih fasadnih panela.

Osnovni tip fasadnog sistema jeste sistem zid-zavesa. Formirana ispod laboratorija za ispitivanje materijala i novih tehnologija, predstavlja novi korak, talas u razvoju umetnosti. Konstrukcija terasa, koje po obodu objekta prate čitavu formu, prihvata rotirajuće staklene panele. Sarni paneli su u ulozi stalne izložbene postavke, igre sa Suncem i osvetljajem. Staklo određene refleksije omogućava igru svetlosti prilikom okretanja panela. U oku posmatrača sa ulice i neke dalje tačke gledišta, to stvara utisak talasa bljesaka. Efekat se ne postiže samo van objekat, već i unutar, samo što je ublažen već postojećim fasadnim slojem zid zavese, kako ne bi previše uticalo na rad korisnika prostora. Fasadna ravan, tj. ravan zid zavese ne sadrži primarne konstruktivne elemente. Sastoji se od transparentnih i netransparentnih polja koja se nalaze u pravcu konstruktivnih elemenata i sakrivaju ih gledano sa spoljašnje strane. 

Strukturalna zid zavesa sa troslojnim staklom. Sama spratna visina u objektu, do drugog sprata, podrazumeva visinu od 4m. Kako bi se ostvario odnos, kako u estetskom tako i u konstruktivnom i racionalnom smislu, stakleni paneli ne bi bili u mogućnosti da pokrivaju čitavu tu visinu, sa fiksnim tačkama samo u nivoima međuspratnih tavanica. lz tog razloga, uvodi se, na polovini, nova linija prihvatanja panela koji samim tim bivaju duplo skraćeni i krući

Galerija
Kategorija Ventilirane Fasade

VLHS Kuća

AUTORI: FILTER je studio za arhitekturu i dizajn sa sjedištem u Sarajevu. Uz niz međunarodnih nagrada i izložbi održanih u mnogim europskim gradovima, FILTER se danas smatra jednim od najnagrađivanijih studija u Bosni i Hercegovini.

FILTER tim: Vedad Islambegović, Nedim Mutevelić, Kenan Vatrenjak, Asmir Mutevelić, Ibrica Jašarević

O projektu: lako smještena daleko od mora, Kuća VLHS nalazi se u suncanom mediteranskom okruženju ruralnog hercegovačkog krajolika, ispod južnih, stjenovitih planina Bosne i Hercegovine, u blizini rijeke Neretve, i relativno blizu bogate graditeljske baštine oko i unutar Mostara. Na nivou koncepta, Kuća nastoji stvoriti kulturno uvjetovane prostorne obrasce svojstvene lokalnom urbanitetu, te na razini izravnog iskustva nastoji oponašati malo Hercegovačko selo smješteno ispod “jednog velikog krova”.
Prostorna struktura kuće sastoji se od pažljivo razbacanih cjelina nalik kutijama u kojima su smješteni intimni i pomoćni prostori kuće, koji kruže oko središnjeg atrija i između sebe formiraju “opslužene” javne prostore, ulicama slične hodnike, placama slične terase, holove i “trgove”. Mnoštvo hodnih linija, različite programske aktivnosti, vizure i doživljaji se presijecaju, miješaju i prodiru ka II neispunjenom” središtu kuće- atriju, prostoru koji je ujedno, i privatan i javan, i otvoren i zatvoren. Mnoštvo vizualnih i hodnih prodora kroz Kuću granicu između interijera i eksterijera čini nejasnom, i kao rezultat stvara snažnu vezu između unutrašnjosti i okolnog krajolika.

U tehničkom smislu, Kuća VLHS se klasificira kao izrazito nisko-energetski objekt, čiji se koeficijenti prolaska toplote kreću u rasponu od 0,114 do 0,326 W/m2K, koji je opremljen pasivnim sistemima grijanja, hlađenja i vjetrenja objekta, te koji se svrstava u kategoriju A energetskog pasoša.

Na objektu dominiraju dva tipa ventiliranih fasada: ventilirana fasada sa oblogom od zidanog kamena debljine 15 cm, te venitlirana fasada sa oblogom od čvrstih mineralnih ploca sa monolitnom završnom obradom. U oba slučaja, za potrebe objekta su projektovani i razvijani namjenski, podkosntrukcijski sistemi.

Galerija


Posebno priznanje žirija za
ideju zbog aktuelnosti teme


Stay at Home

AUTORI: FO4A Arhitektura osnovana je 2016. godine u Sarajevu na čelu sa dipl. ing. arh. Arminom Mešićem. U svom opusu arhitektonski studio FO4A Arhitektura bavi se projektovanjem stambenih i poslovnih objekata, uređenjem enterijera i dizajnom namještaja. 

Polazna tačka pri izradi projekata Fo4a Arhitekture jeste stav da arhitektura nije samo projektovanje i dizajn već skup različitih djelovanja na čovjeka, prostor i okruženje.

Projekt ,,Ostani kod kuće” inspiriran je situacijom u kojoj smo se našli tijekom 2020. godine i pandemijom koja rezultira potrebom boravka (izoliranog) u zatvorenom prostoru – primorani ili slobodnom voljom. Tendencija formiranja “off grid” stanovanja i sve veća potreba za neovisnim konceptom življenja je budućnost, tako da ovaj objekat predstavlja svojevrsno sklonište ili bijeg. Prvi kat zamišljen je kao koncept otvorenog prostora za cjelodnevni boravak sa svime pri ruci. 

Četiri visoka odjeljka, svaki orijentirana na drugu stranu svijeta, tvore sadržajne niše s jedinstvenom interpretacijom prostora. Uz nišu za čitanje tu su i niša za trčanje, spavaća niša ili spavaca soba i sauna. Na drugom katu nalazi se servisna soba, zajedno s vanjskim terasama za vježbanje joge ili promatranje zvijezda. Objekt je konstrukcijski izveden s kombiniranom čelicnom konstrukcijom i armiranobetonskim betonskim elementima. Fasada objekta projektovana kao ventilirana fasada sa primarno dvije fasadne obloge – kamen i drvo. Drvena obloga zaštićena tradicionalnom japanskom tehnikom “shou sugi ban” gdje se paljenjem drveta i uljenjem dolazi do željene zaštite i izgleda drveta. Kuća je postavljena na “V” stupovima sto daje osjećaj sigurnosti svojim povišenim polofajem u odnosu na tlo.

Ravni krov objekta je predviđen za postavljanje solarnih panela u svrhu formiranja- samoodrživog objekta.

 

Galerija


Ostali radovi

H2OUSE

ZORANA UGLJEN

Objekat je projektovan za potrebe jedne porodice i njihovih gostiju koji će svoj najveći intenzitet doživljavati u ljetnim mjesecima. Smješten je centralno na parceli i rješen je kaskadno na dvije etaže povezujući gornju i donju baštu te tako tvoreći dinamičan i skulpturalan oblik.
Ulaz u objekat je na nivou prvog sprata sa gornje bašte, okrenut ka istoku i kolskoj saobraćajnici. Uz saobraćajnicu se formirarao i natkriveni parking prostor kao i dodatna parking mjesta za goste.

Fasadni i pregradni zidovi su zidani phorotherm opekom.
Toplinski fasadni ETICS sistem je riješen sa pločama od ekspandiranog polistirena EPS F sa dodatkom grafita ili mineralne vune MW d=10 cm i završnom fasadnom silikatnom žbukom u boji i strukturi prema izboru projektanta. Na mjestima oko otvora fasada je dodatno obložena drvenim letvama koje se polažu na čeličnu potkonstrukciji nošenu preko gornje i donje ab ploče, odnosno dijela zida van stambene zone kako bi se izbjeglo bušenje i prekidanje termoizolacije.

Galerijacasa mia

GRAD PROJEKT GROUP, BIH

Predmetna lokacija na kojoj je planirana gradnja stambeno-poslovnog objekta se nalazi u Banjaluci, u naselju Mejdan, uz jednu od glavnih gradskih saobraćajnica – Bulevar Stepe Stepanovića, a pored kompleksa na kome se nalazi nekoliko fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Predviđeni objekat je projektovan kao stambeno – poslovni, sa primarnom namjenom za stanovanje po svim etažama iznad prizemlja.
Objekat je projektovan u skladu sa modernim arhitektonskim trendovima, a u oblikovnom smislu, sa jasno izraženim kubusima i bez suvišnih detalja.
Najveći dio fasade je projektovan u sistemu „demit”, sa kamenom vunom debljine d=10 i 14 cm kao toplotnim izolatorom. Na dijelovima objekta, kao posebni likovni akcenti, pojavljuju se fasadne bravarske pozicije, obložene alukobondom u boji drveta. Poseban detalj na objektu čini nadstrešnica koja natkriva krovne terase u nivou povučene etaže.

Ona je projektovana na način da vizuelno upotpunjuje objekat i tako oblikovno zatvara volumen fasade. Fasadna platna u prizemlju objekta su uglavnom staklena, dok su puni dijelovi fasade predviđeni od granitne keramike, preko sloja kamene vune debljine 10 cm.

GalerijasPO Po+p+2

STUDIO ARHITEKTURA I DEKOR

Projektovani objekat se nalazi na parceli u okolini Niša. Na parceli nema postojećih objekata. Objekat je spratno­sti Po+P+2 (podrumska etaža+ prizemlje + dva sprata). Pešacki i kolski prilaz parceli je sa jugo-istočne strane objekta.

Objekat je projektovan u skeletnom sistemu sa armira­ no-betonskim stubovima i gredama u oba ortogonalna pravca i armirano-betonskim platnima. Za noseću meduspratnu konstrukciju objekta je pred­ viđena puna AB ploča debljine 20 cm. Svi elementi noseće konstrukcije projektovani su od armiranog betona MB-30.

Kao temelj objekta predviđena je AB kontra ploča d=60cm sa adekvatnom pripremom zemljišta i hi­droizolacijom. lspod kontra ploče predviđen je tampon šljunka u minimalnoj debljini od 30cm. Tampon šljunka mehanički sabiti do modula stišljivosti MSmin=30MN/m2

Spoljašnja obrada većeg dela zidova je projektovana u sistemu ETICS fasade od tvrdopresovane kamene vune d=15cm, sa završnom obradom u vidu silikatnog zaglađenog maltera, granulacije 1,5mm. Ostatak fasade je projektovan u vidu staklene zid zavese.

Spoljašnja stolarija- projektom su predviđeni prozori i vrata od aluminijumskih profila sa termo prekidom. Mak­simalni dozvoljeni koeficijent prolaza toplote je Uw=1.30 W/m2K. Predviđeni su svi pribori i zaptivni materijali, in­ tegrisani sistem ventiliranja i drenaže. Sa spoljašnje
strane postavlja se okapnica od plastificiranog alumini­ jumskog lima u boji fasade, razvijene širine R.S. 40cm. Stepenište, rampe i platoi se završno obrađuju pro­tivkliznom keramikom, za spoljašnju upotrebu, klase ot­ pornosti na klizanje ,,R11″.

GalerijaVento di Mare

NRA ATELIER

Stambeno-turistički objekat „Vento di Mare“, spratnosti Po+P+2, projektovan je kao slobodnostojećiTeren na kojem se nalazi objekat, pruža se u pravcu istok-zapad, a svojim glavnim sadržajem, objekat je orjentisan ka zapadu. U okviru objekta, predviđene su četiri stambene jedinice, a ukupna bruto građevinska površina projektovanog prostora iznosi 558,52 m2.

U pogledu materijalizacije, objekat je projektovan u stilu moderne arhitekture, pri čemu je projektant smatrao da, u konceptualnom smislu, ne treba zaobići ni primjenu tradicionalnih elemenata materijalizacije. Razlozi za takav pristup se prvenstveno ogledaju u želji za postizanjem „uklopljenosti“ u cjelokupan arhitektonski kontekst koji dominira na crnogorskom primorju, a koji, između ostalog, podrazumijeva kombinaciju moderne arhitekture sa primjenom tradicionalnih elemenata i obratno. S tim u vezi, fasada objekta je osmišljena na način da spoj tradicionalnih i modernih arhitektonskih elemenata bude očigledan, uz upotrebu distinktivnih tipova materijalizacije, kao što je kamen rujan sa pravilno rezanim ivicama dimenzija 20xslobodno i bavalit u bijeloj boji. Modernom izgledu objekta dodatno doprinose i velike površine staklenih otvora, kao i zelene površine na terasama. 

Fasadni zidovi su projektovani od giter bloka i armiranog betona d=20,0 cm, sa termoizolacijom debljine d=5,0 cm i bavalitom, odnosno kamenom kao završnom obradom fasade. Sa unutrašnje strane, fasadni zidovi su malterisani, gletovani i obojeni završnim disperzivnim bojama ili obloženi keramičkim pločicama. Projektovana su tri osnovna tipa spoljnih zidova:

– fasadni zidovi sa završnom obradom od bavalita;
– fasadni zidovi sa završnom obradom od kamena – rujan (četkani);
– ukopani fasadni zidovi.

GalerijaHotel IN

GRAD PROJEKT GROUP

Primarna namena projektovanog objekta je visokoškolska ustanova prema postojećem stanju, ali su na dograđenom dijelu na 3. spratu i Pe planirane stambene jedinice za smještaj studenata.

Objekat je projektovan u skladu sa modernim arhitektonskim trendovima, a u oblikovnom smislu, akcenat je na zanimljivomj dodatnoj fasadoj „opni” koja se diskontinualno proteže uglavnom preko čitavog objekta.
Najveći dio primarne postojeće fasade je projektovan u sistemu „demit”, sa kamenom vunom debljine d=10 cm kao toplotnim izolatorom. Dijelovi objekta prekriveni fasadnom staklenom „opnom” su kao likovni akcenti, projektovani primarnom čeličnom konstrukcijom pričvršćenom (utiplanom) za objekat preko koje su mjestimično postavljeni stakleni paneli i aluminijumske letve u boji drveta.
Poseban likovni detalj na objektu čini ulazna partija, tj velika staklena nadstrešnica koja naglašava glavni ulaz u hotel. Akcenat je stavljen na razdvajanje volumena, čime se prati forma i estetski koncept projektovanog objekta.

Fasadna obloga prizemnog dijela objekta je uglavnom staklena, od Al fasadnih profila sa prekinutim termičkim mostom, sa dijelovima koji se otvaraju, prema šemi koja je sastavni dio projekta.

Sva fasadna stolarija u objektu je planirana od aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim mostom i troslojnim, niskoemisionim termoizolacionim staklom. Ugradnja stolarije je preko ekspandirajuće gume u kombinaciji sa pur pjenom, radi sprečavanja prodora toplote kroz spojeve profila i zida. Dijelovi fasade u prizemlju i na spratu su od aluminijumskih fasadnih profila sa prekinutim termičkim mostom, u sistemu „polustrukturalne fasade”.

Galerija
Lamela „A2“

A3 CLUB

”Bulevar” se sastoji od tri lamele A1, A2 i A3. Također ovaj kompleks ima i lamele B i C koje još uvijek nisu izgrađene.
Objekti imaju spratnost prizemlje + osam spratova i tri suterenske etaže, dimenzija 20 x 31,50 metara. Objekat za koji smo se mi odlučilu u sklopu “Bulevara” je Lamela “A2”.

Ideja se zasniva na staklenoj fasadi koja parcijalno omotava zgradu. Služi za zaštitu od buke i prometa na sjeveru, te štiti privatnost na jugu. Fasada je sačinjena od pokretnih panela koje stanari mogu pomjerati u skaldu sa njihovim potrebama.
Materijal koji je najzastupljeniji je staklo koji prekriva većinu fasade, riječ je reflektirajućem staklu , koje omogućava potpunu privatnost.

Fasada je zadržana u prvobitnom obliku a to je betonska podloga sa fasadnim bojama.  Na balkonima je korišteno zatamljeno staklo koje upija svjetlost i reflektira samim tim omogućuje manje zagrijavanje objekta i veću privatnost.
Na središnjem dijelu objekta korišteni su metalni brisoleji koji se mogu koristiti kao zaštita od sunca. Nadograđena fasada se oslanja na već izgrađene ploče zgrade, koje su isturene dodatno. Pregrade se nalaze među stanovima te svaki stan ima izlaz na novonastale balkone. Paneli su od stakla također, oni su skoro pa crni te samim tim omogućavaju pogled s unutra ka van, a štite od pogleda sa van.

Galerija2 CUBES

NRA ATELIER

Individualni stambeni objekat – ekskluzivna vila „2 CUBES“, spratnosti Po+P+1, projektovan je kao slobodnostojeći. 2 CUBES je namijenjen jednoporodičnom stanovanju, a ukupna bruto građevinska površina projektovanog prostora iznosi 433,99 m2.

U pogledu materijalizacije, sama ideja je bazirana na principu uklapanja objekta u prirodno okruženje. Ipak, apsolutno „utapanje“ u pejzaž je izbjegnuto: sporadična agresivnost okruženja (koja se ispoljava kroz „razbacane“ stijene), uticala je na ideju o tome da i objekat sam po sebi treba da ima takvu karakteristiku. Koncept baziran na postojanju objekta koji se sastoji iz dva kubusa koji se nalaze u nepravilnom međusobnom odnosu, inspiraciju crpi upravo iz takvog, pasivno-agresivnog okruženja. Pritom, materijalizacija objekta je iskorišćena kao differentia specifica sa ciljem da se objekat, sa jedne strane, idealno uklopi u okruženje, dok sa druge strane prkosi prirodi, „živi život“ za sebe i ostavlja momentalni utisak na prolaznika.
Fasadni zidovi su projektovani od giter bloka i armiranog betona d=20,0 cm, sa termoizolacijom debljine d=8,0 cm i kamenom, odnosno ALU pločama kao završnom obradom. Predviđena je primjena ventilisane fasade. Projektovana su tri osnovna tipa spoljnih zidova:
– fasadni zidovi – ventilisana fasada sa završnom obradom od kamena (grubo obrađene stijene);
– fasadni zidovi – ventilisana fasada sa završnom obradom od ALU panela ROSEGOLD mat obrade;
– ukopani fasadni zidovi.

Za postizanje visokog nivoa ekskluziviteta u stanovanju, ventilisana fasada je idealno rješenje zbog njenih visokih termičkih karakteristika, kvaliteta završne obloge, estetike i trajnosti cjelokupne fasadne konstrukcije. Suština ventilisane fasade se ogleda u ostvarivanju međuprostora, odnosno sloja vazduha za ventilaciju između spoljašnje zaštitne fasadne obloge i zida objekta, kako bi se vršila nesmetana difuzija vodene pare iz unutrašnjosti ka spoljašnjem prostoru. Prednosti primjene mineralne vune u sistemu ventilisane fasade uključuju termičku zaštitu, paropropusnost, zvučnu izolaciju i zaštitu od požara. Na fasadnim zidovima sa završnom obradom od kamena i ALU panela ROSEGOLD mat obrade, predviđen je KNAUF sistem ventilisane fasade NaturBoard VENTI PLUS.

Galerija4 Kuće za odmor

MIU ARHITEKTI

Urbanistička kompozicija sastoji se od 4 kuće namenjene povremenom korišćenju, koje su smeštene u obodnoj zoni Zlatibora, naselju Vodice, celini koja je u okviru zaštićenog područja Parka prirode “Zlatibor”. 

Složena morfologija terena, velika visinska razlika u pravcu sever-jug, vizure prema pejzažu severne orjentacije i sl. koji naizgled predstavljaju ograničenja, iskorišćeni su kao projektantski potencijal. Naše težište razmišljanja i koncepcija proistekli su iz potencijala lokacije, međuodnosa objekata i sinergije objekata i prirode, kao i pronalaženja načina da se njihovim korisnicima omogući kvalitetniji doživljaj prostora sa osećajem pripadnosti prirodnom ambijentu dok borave u zatvorenom prostoru.  Fasada objekta projektovana je kao ventilisana fasada sa drvenom oblogom. Fasadni sklop sastoji se od nosećeg zida, podkonstrukcije koja može biti drvena ili aluminijumska sa ispunom od kompaktnih ploča vodoodbojne kamene mineralne vune, paropropusne vodonepropusne folije, sloja za ventilaciju i završne drvene obloge od fasadne daske. 

Sama drvena obloga mora biti od drveta odgovarajućeg kvaliteta za spoljne uslove – sibirski ariš ili termotretirani bor. Način postavljanja fasadne daske je horizontalno sa skrivenim kačenjem, završna obrada natur mat. Spojnice za nevidljivo pričvršćivanje drvenih fasada osim što su estetki odabrano rešenje, omogućavaju postavaljanje fasadne daske na razmak što pojačava ventilaciju fasade čime obezbeđuje produženu zaštitu drveta. Pravo drvo je unikatan materijal i uvek sa jedinstvenom teksturom i kao takvo nosi snažnu estetsku poruku.

Galerija
Centar UNSA

Abdić Ajla i Ačkar Habiba

Ventilirana fasada sa kemnim oblogama FEAL podkonstrukcija omogućuje izradu ventilirajućih fasada uz korištenje raznih vrsta umjetnih i prirodnih materijala za ispune (kompozitni paneli, keramika, kamen, staklo, trespa…).

Ventilirajuće fasadne obloge s aluminijskom podkonstrukcijom se sastoje od: aluminijskih nosača, okomitih i vodoravnih nosivih aluminijskih profila i držača fasadnih obloga. Držači fasadnih obloga mogu biti vidljivi ili skriveni. Aluminijski ekstrudirani profili su rađeni od legure EN-AW 6060, a aluminijski nosači od legure EN-AW 6063. Navedeni tipovi i rješenja omogućavaju širok spektar mogućnosti sa statičkog i arhitektonskog gledišta. Kataloška obrada sistema nudi projektantima potrebne informacije i preporuke neophodne za ispravan odabir, ali i ideje za rješavanje konstruktivnih pitanja.

Tehničke karakteristike sistema:

• osnovni materijal: EN AW-6060

• otpornost na udar vjetra: EN 1991-1-1

• površinska obrada: DIN 17611

• kontrola kvalitete: DIN EN ISO 9001

GalerijaElcon Gerate BAU

Tihomil Kreitmayer

Objekat ELCON GERAETE BAU izveden je kao masivni iz armiranog betona i ispuna od termičkih blokova. Odabrana je obloga kao ventilirana fasada po sistemu Sto ges. m. b. H od specijalnih nosivih ploča iz recikliranog stakla na alu podkonstrukciji.

Zahvaljujući posebnim građevinsko fizikalnim svojstvima, ovaj sustav ugrađuje se bez spojnica.
Jezgra StoVenteca je nosiva ploča od granulata puhanog stakla, recikliranog starog stakla. Nizak koeficijent istezanja osiguravaju da se fasada izvede bez spojnica, bez opasnosti od pukotina, do površine 20 * 20m
Modularni sustav građenja:
1. podkonstrukcija: izvedena je od aluminijskih profila za učvršćenje nosivih ploča i
učvršćuje se na podlogu pomoću tipli koje posjeduju tehničko dopuštenje
2. izolacija: Sto-Steinwolleplate – ploča od kamene vune s flisom W – negoriva. Predviđena debljina 15 cm.
3. Nosiva ploča za žbuku: StoVentec Putztraegerplatte. Nosiva ploča za žbuku od
recikliranog stakla s obje strane armiranom mrežicom debljine 12mm u formatima 1,20* 0,80m i 1,20 * 2,40m. Težina cca 6kg/m2. Zapaljivosti B1 prema DIN 4102. Otporna i na smrzavanje.
4. Armaturna žbuka: StoArmat Classic. Organska masa za lijepljenje i armiranje, gotova za ugradnju. Vrlo rastezljiv, otporan na pukotine i velike čvrstoće protiv mehaničkog opterećenja.
5. Armaturna mrežica: Sto-Glasfasergewebe. Mrežica od staklenih vlakana, otporna na lužine i smicanje.
6. Završni premaz: StoSilco K1,5 žbuka od silikonske smole. Vrlo otporna na atmosferske utjecaje, elastična, podnosi i mehanička opterećenja 

GalerijaCPU MESS

HARIS DELIĆ

“Centar perfomativnih umjetnosti MESS”, kao objekat koji bi upotpunio priču
“Kulturnog centra”, u duhu savremene arhitekture i formiran više kao eksperimetalni, a ne klasično dramski teatar, u arhitektonskoj konceptualizaciji, predstavlja veliku otvorenu scenu, orijentisanu prema Miljackoj, odnosno Obali Kulina bana kao najprometnijoj i najznačajnijoj saobraćajnici u blizini, a također i prema otvorenoj površini između BKC-a i Narodnog pozorišta.

Ventilirana fasada, materijalizirana kroz upotrebu ALU cijevi, vertikalno orjentiranih, omogućava psihološki dojam da objekat, usprkos svojoj značajno većoj dubini i širini u odnosu na visinu, ipak djeluje “vitkije” i elegantnije, naglašavajući stakleno platno prema rijeci i najznačajnijoj sekvenci, dok sa drugih strana vješto skriva ostale prozorske elemnte. Trougaona konzola u osnovi posljednje etaže, povezana je sa drugim trouglom, koso postavljenim u odnosu na ostale linije objekta, materijaliziranim u konačnici od “Trespa” fasadnih panela, koji omogućava elegantano spajanje različitih gabarita po etažama, bez naglih promjena u konturama fasade. Na taj način, objekat postaje “crna kutija”, sa novim stilom i drugačijim vrijednostim u odnosu na one već definisane unutar užeg urbanog okruženja.

Formiranjem fasade uz upotrebu ALU cijevi, u dvije različite dimenzije poprečnog presjeka, omogućena je kontrola dnevnog svjetla u prostorima koji to zahtijevaju, jednostavnim reguliranjem broja vidnih cijevi, na dijelovima prozorskih otvora, a potpunim prekidom na dijelu staklenog platna glavne fasade, materijaliziranim upotrebom “Schüco” staklenih panela.

GalerijaKuća Rotim

Toni Šimunović, BIM ARCH

Na prostoru obuhvaćenim Prostornim planom općine Široki brijeg, u naselju Gradac planirana je nadgradnja već postojećeg objekta i gradnja vanjskog bazena. 

Postojeći objekt izveden je do razine suterena i nadgradnjom bi dosegao prizemnu etažu s krovom i tavanom. Kolni i pješački pristup određen je postojećim putom, a nalazi se na jugozapadnoj strani parcele. S iste strane planirano je i vanjsko stepenište kojim dolazimo do glavnog ulaza u kuću. Materijalizacija kuće koncipirana je na kombinaciji dviju fasada, demit , odnosno kontaktne fasade i limene fasade. Spoj ”klasične” demit i moderne limene fasade osigurava jedinstven izgled stambene kuće.

Kontaktna fasada s kamenom vunom pruža posebnu ugodnost u prostorijama zbog karakteristike propusnosti vodene pare, uz to rješava termičku izolaciju zimi, a i ljeti, zvučno izolira prostor od buke i protupožarna je. Uz ista svojstva izolacije zvuka, topline i hladnoće, ali uz potpuno različit izgled korištena je limena fasada. Osim modernijeg izgleda, limena fasada ima dugi vijek trajanja, čak do 50 godina uz minimalna skoro nikakva održavanja, ekološki je sigurnija i moguća je izvedba bez rezanja spojeva. Limena fasada, planirana je kao ventilirana fasada od čelične potkonstrukcije, aluminijske nosive konstrukcije, termoizolacije između betonske i fasadne konstrukcije (kamena vuna s crnim voalom za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju) te limenih obloga koje se vješaju na aluminijsku nosivu konstrukciju.

GalerijaPorodična
Kuća

STJEPANA MARKOTA

Ventilirana fasada
Projekat nadogradnje objekta je zamišljen kao kombinacija klasične termo fasade u bijeloj boji i ventilirane fasade u uzorcima: Suomi Brown i Graphite Grey ( Meteon trespa)

GalerijaTvornica
aluminijskih
otpresaka

Nudžeina Kapetanović

Objekat je projektovan na lokaciji blažuj ,općina Iliža.namjena objekta je tvornica aluminijskih otpresakafasada je sklopljena od fiksnih panela i pokretnih panela. otvori objekta koji su ostakljeni elementima proizvođača feal fasada f 35 (f 35 je namjenjen projektima male ili srednje veličine koji zahtjevaju uske aluminijske ramove ili panoramski pogled) prekriveni su pokretnim panelima koji se mogu po potrebi uvlačiti jedan u drugi, te dizati i spuštati, a ostali dio fasde je prekriven fiksnim fasadnim panelima. ideja pokretne fasade se zasniva na principu da se u sredini panela veže sajla koja se mehanizmom za dizanje (dizalicom)podiže i za sobom povlači donji panel koji se u potpunosti uvlači u gornji širi panel, te oba panela zajedno podiže po šipkama i idu ispod fasdnog fiksnog panela te tako ostavljaju staklenu stjenku upotpunosti vidljivom. ovaj princip je urađen kako bi se mogla kontrolisati jačina i količina svjetlosti u objektu.

Fiksni paneli se nalaze na ostatku objekta te su od aluminijskih foam ploča koji su sa unutrašnje strane potpuno zatvoreni i sastoje se od velikih ćelija tj. pora. debljina vazdušnog sloja je veća od prosječnog iz razloga što se cijeli mehanizam pokretnih panela skriva ispod fasde kako bi bio neprimjećen od strane posmatrača ali je ipak ostavljeno dovoljno debljine vazdušnog sloja kako bi strujao zrak i nakon podizanja svih pokretnih panela.
Ostavljena je mogućnost podizanja samo jednog segmenta panela jer je cijeli sistem podijeljen na 5 segmenata koji se mogu podizati i spuštati neovisno jedan o drugom.

Korišteni materijali izabranog fasadnog sistema
termoizolacija: kamena mineralna vuna – naturboard venti (proizvođač : kanuf insulation ) paropropusna-vodoneporpusna folija – lds folije i trake – homeseal lds 0,04 fixplus (proizvođač : kanuf insulation )
završna obloga: aluminium foam paneli (alusion cymat tehnologies lts.) staklene pregrade: f 35 (feal)

GalerijaVila Blagaj

ADNAN ŠARIĆ

Ideja je bila isprojektovati moderan stambeni objekat, po zahtjevima i željama ivestitora, koji će pružiti poseban osjećaj ugodnosti u ovom mediteranskom mjestu nadomak Mostara.
Od samog pristupa objektu zamišljeno je da posmatraču da do znanja da pristupa jako malom objektu, te otvara u njemu znatiželju da lagano prilazeći mu dolazi do saznanja i upoznavanja istog kroz gradaciju, na koju nas je navela konfiguracija terena. Kada se radi o materijalizaciji poseban akcenat se stavlja na karakterističnost ovog objekta jer posjeduje tri vrste fasade.

Prva vrsta je ventilirana fasada od OPEKE. Ventilirana fasada postavljena je na nosivi zid sa svim pratećim elementima podkonstrukcije, između koje je postavljena termika od kamene vune sa paropropusnom-vodonepropusnom folijom i dijelom u kojem je omogućen nesmetan prolaz zraka, što joj i samo ime kaže. Opeka je svijetle boje gdje se prožima više nijansi boja.

Druga vrsta fasade na objektu je ventilirana drvena fasada od ARIŠA. Također sa svim pratećim elementima podkonstrukcije, sa paropropusnom-vodonepropusnom folijom i dijelom za ventiliranje tj. prolaz zraka za istu. Dvena fasada postavljena je vertikalno od drvenih dužica.

Ona je jako specifična što je drvo tretirano na poseban način, korišten je poseban bajc za drvo kako bi se dobio efekat plavo-sive nijanse te nakon toga drvo zaštićeno specijalnim uljima, na profesionalan način.

Treći dio fasade na ovom objektu je termo fasada, STO Therm Vario sa Lotus efektom u bijeloj boji, koja u ovom slučaju je minimalistička i djeluje najjednostavnije i nevino, jer je u bijeloj boji, koja daje posebnu notu ljepote objektu.

 

Galerija
Dogradnja
stambene kuće

ASMIR SITNIĆ

Ovim projektom predstavljeno je Idejno rješenje dogradnje za obiteljsku stambenu zgradu. Postojeći objekt koji se nalazi na parceli je dimenzija 10,04 x 9,54 m, katnosti P+1 i građen je u periodu 70-tih godina. Dogradnja objekta se planira sa južne strane. Dimenzije dograđenog dijela iznose 5,50 x 12,14 m.
Namjena objekta je u cjelosti u funkciji stanovanja. U prizemlju objekta planirana je jedna stambena jedinica za starije roditelje, a na katu stambena jedinica za petočlanu obitelj.

KONSTRUCIJA
Dogradnja objekta je predviđena da se gradi u klasičnom sistemu izgradnje sa nosivom konstrukcijom od opekarskih termo blokova, debljine 25 cm, te AB vertikalnih i horizontalnih serklaža. Kao međukatna konstrukcija predviđena je AB ploča debljine 12 cm.
Temeljenje objekta je predviđeno da se radi temeljnim AB trakama. Visina soklenog zida je min. 50 cm. Krov je riješen kao klasični jednovodni. Krovna konstrukcija od četinarske građe, a pokrov je crijep. Konstruktivnim sistemom i odabranim materijalima ispunjeni su uvjeti u pogledu trajnosti, masivnosti i seizmičke stabilnosti objekta sadržani u pozitivnim tehničkim propisima, normativima i standardima.

VANJSKA OBRADA
Vanjski termofasadni zidovi i podgledi po sistemu kompaktene termofasade od ekspandiranog polistirena EPS debljine 10 i 15 cm. Izvedba sa dva sloja fasadnog ljepila i utisnutom mrežicom od staklenih vlakana te završnim fasadnim slojem po sistemu “Rofix”, “Baumit” ili slično. EPS stiropor je debljine 10 i 15 cm, težine minimum 18 kg/m³, koji se lijepi na podlogu i dodatno sidri sa plastičnim sidrima 6 komada na m². 

Galerijastambeni objekat

Redžepagić Armin

Kontaktna fasada se radi samo jednom u životnom vijeku objekta – treba izabrati komponente koje će to omogućiti – dakle, trajno rješenje. Na ovom objektu za fasadni sistem sam se oprijedijelio za Praškaste materijale za završnu obradu zbog njene čvrstine i postojanosti jer lokacijske uslove karakterišu radiklane klimatske promjene. U tom kontekstu sam izabrao kamenu mineralnu vunu, dobićemo tako odgovarajuću toplotnu zaštitu koja je na nivou EPS izolacije ali ćemo dobiti i odličnu zvučnu izolaciju zidova kao i negorivu fasadu. Napominjem da se obratila pažnja da sve komponente fasadnog sistema budu prilagođene izolacionom materijalu kao što je kamena vuna. Na objektu je predviđena kamena vuna proizvođača KNAUF.

Mineralna kamena vuna namijenjena za toplotnu i zvučnu izolaciju kao i zaštitu od požara spoljašnjih zidova u ETICS sistemu. Ploče se mogu koristiti u sistemu i za tankoslojnu i debeloslojnu kontaktnu fasadu. Proizvod ima poboljšanu toplotnu karakteristiku, nižu vrijednost koeficijenta toplotne provodljivosti, koja obezbjeđuje bolju toplotnu zaštitu objekta. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje, hemijski neutralan i izrazito parapropusan.

Dimenzije se ne mijenjaju usljed velikih temperaturnih promjena.
Karakteristike: Toplotna izolacija – Niska vrijednost koeficijenta toplotne provodljivosti λD = 0.034 W / mK. Zaštita od požara – Klasa reakcije na požar A1 – negoriv materijal. Zvučna izolacija – Odlična zvučna izolacija zbog guste, vlaknaste strukture materijala.

Galerija